IV. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) ve Eczacılık Fakültelerimizin iş birliği ile düzenlenen kongre serisinin dördüncüsü, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde, 29 Şubat-01 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Kongremizin hedefi, eczacılık eğitimi ve akreditasyonundaki yeni gelişmeleri paylaşmak, kalite güvencesi konusunda farkındalık yaratmak, kalite kültürünü yaymaktır.

Kongremiz ‘Öğrencisinden Öğretim Üyesine Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon Farkındalığı’ ana temasıyla gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, eczacılık eğitiminde akreditasyon çabalarının, iç ve dış paydaşlarımızın eğitim kalite kültürünü benimsemesine katkıları irdelenecektir.

Kongremizin genel çerçevesini,

  • Ulusal ve Uluslararası akreditasyon kuruluşları ile ECZAKDER ve Eczacılık Fakültelerinin iletişimi, iş birliği, etkileşimleri,
  • Eczacılık eğitiminin kalitesi ve akreditasyonunda öğrencilerin ve öğretim elemanlarının farkındalığı, girişimciliği, katılımcılığı ve beklentileri,
  • İlaç Endüstrisinin eczacılık eğitimindeki paydaşlığının boyutları,
  • Akredite olmuş Eczacılık Fakültesi mezunlarımıza kamu ve özel sektör işverenlerinin bakışı,
  • Küresel salgınla yaygınlaşan uzaktan eğitim uygulamalarının eğitim akreditasyonu bağlamında irdelenmesi oluşturacaktır.

Kongremize meslektaşlarımızı, lisans, lisansüstü öğrencilerimizi ve konuya ilgi duyan bütün paydaşlarımızı bekliyoruz.

 

Prof. Dr. M. Seçkin Özden - ECZAKDER Başkanı, Kongre Başkanı

Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan - Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi, Kongre Başkanı