Bildiri Özeti

Bildiri Özeti Gönderimi için Son Tarih: 9 Şubat 2024

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları:

Özet bir sayfayı aşmamalı ve aşağıda belirtilen düzende yazılmalıdır:

Bildiriler, eczakkongre@yahoo.com adresine word formatında gönderilmelidir.

Yazı karakteri:

  • Başlık için: Yazı tipi Arial, boyutu 14, kalın.
  • Yazar isimleri: Yazı tipi Arial, boyutu 12, sunan yazar kalın ve altı çizili, diğer yazarlar normal karakter.
  • Metin için: Yazı tipi Arial, boyutu 10, normal, 1 satır aralıklı yazılmalıdır.

Yazar isimleri ilk isim baş harfleri, soyisim sırasıyla yazılmalıdır. Sunacak yazar ismi kalın karakterle ve altı çizili olacak şekilde verilmelidir. Sorumlu yazar işaretlenmeli, sayfa sonunda sorumlu yazarın e-posta adresi ile birlikte tüm yazarların yazışma adresi verilmelidir.

Başlık, yazarlar ve adresleri ortalanarak; metin ve sorumlu yazar adresi “iki yana yasla” seçeneği kullanılarak yazılmalıdır.

Metin içinde tablo ve şekil kullanılmamalıdır. Düz metin, "iki yana yasla” seçeneği kullanılarak yazılmalıdır.

Poster boyutları: 70 cm (en) x 90 cm (boy)

 

Sunum Başlığı

Sunan yazar1, İkinci yazar1, Üçüncü yazar2

1 Üniversite veya Kurum, Fakülte, Anabilim Dalı, Posta kodu, Şehir
2 Üniversite veya Kurum, Fakülte, Anabilim Dalı, Posta kodu, Şehir

Sorumlu yazar (*) ile belirtilmeli ve e-posta adresi verilmelidir.

Örnek:

Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon

A. Yılmaz1*, B..Yalçın1, C.D.Öz2

1 ............. Üniversitesi,................ Fakültesi, .................... Anabilim Dalı, 06100, Ankara
2 .............. Üniversitesi, ................... Fakültesi, .................... Dalı, 34100, İstanbul

*ayilmazl@yahoo.com.tr