• Kongreye Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliği yapıyor.

 • Kongre hazırlıklarına Mayıs 2022 itibariyle başlandı.

 • 3. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi - 2021 İstanbul Üniversitesi, Çevrim içi

 • 2. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi -2018 Anadolu Üniversitesi

 • 1. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi - 2016 Hacettepe Üniversitesi

Duyurular

Tüm Duyurular

  IV. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

  Detaylı Gör

  Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) ve eczacılık fakültelerimizin işbirliği ile 2 yılda bir düzenlenen kongre serisinin dördüncüsü, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde, 25-26 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

  Kongremizin hedefi, eczacılık eğitimi ve akreditasyonundaki yeni gelişmeleri paylaşmak, kalite güvencesi konusunda farkındalık yaratmak, kalite kültürünü yaymaktır.

  Kongremiz ‘Öğrencisinden Öğretim Üyesine Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon Farkındalığı’ ana temasıyla gerçekleştirilecektir.

  Eczacılık eğitiminde akreditasyon çabalarının, iç ve dış paydaşlarımızın eğitim kalite kültürünü benimsenmesine katkıları irdelenecektir.

  Kongremizin genel çerçevesini,

  • Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları ile ECZAKDER ve eczacılık fakültelerinin iletişimi, işbirliği, etkileşimleri,
  • Eczacılık fakültesi öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim kalitesi ve akreditasyonunda farkındalığı, girişimciliği, katılımcılığı ve beklentileri,
  • İlaç Endüstrisinin eczacılık eğitimindeki paydaşlığının boyutları,
  • Akredite eczacılık fakültesi mezunlarımıza...