Bilimsel Program

IV. ULUSAL ECZACILIK EĞİTİMİ VE https://lh7-us.googleusercontent.com/XWNLz6AxCrYqQF5dHpevzRC3-xSwn9lyS9MVM8aNqasZEmB8QzxX2K3EojkSkT3V2Ej0cmPOH1JnBGKC4OsBbcNDclaX_rp77oipulu0gvcMmMDcfRK_uUBHspOvV8pcVxDO-BqouLEliNVwjQe87gmetin, yazı tipi, logo, simge, sembol içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

AKREDİTASYON KONGRESİ

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu

29 Şubat - 1 Mart 2024

29 Şubat 2024

09.00-10.00

Açış Konuşmaları

Müzik Dinletisi

Prof. Dr. M. Seçkin ÖZDEN

Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) Başkanı, Kongre Başkanı

Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi, Kongre Başkanı

Prof. Dr. Erden BANOĞLU

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Ecz. Cem ABBASOĞLU

Ankara Eczacı Odası Başkanı

Ecz. Arman ÜNEY

Türk Eczacılar Birliği Başkanı

Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyesi

Prof. Dr. Musa YILDIZ

Gazi Üniversitesi Rektörü

10.00-11.20 

OTURUM 1: Akredite Eczacılık Fakültesi Mezunlarımıza Kamu ve Özel Sektör İşverenlerinin Bakışı

‘Akredite eczacılık fakültelerinin öğrencilerine işe alım ve pozisyon sağlama konularında; özel kurumlarda ya da kamu kurumlarında pozitif bir ayrımcılık ya da farkındalık var mı? Olmalı mı? Akredite fakültelerin öğrencileri işyerinde fark ediliyor mu? sorularına çeşitli otoritelerin bakışı ve tecrübe aktarımı yoluyla yanıt aranacaktır.’

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gürcü KOÇ, Dr. Sami TÜRKOĞLU 

10.00-10.20 

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN ‘Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve

Eczacılık Eğitimi Programları’

10.20-10.40

Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLUTYÇ Logosunun Diplomalarda Yer Almasının Avantajları’

10.40-11.00

Prof. Dr. Serdar ÜNLÜ ‘İlaç Endüstrisi ve Eczacılık Eğitimi’ 

11.00-11.20

Uzm. Ecz. Vedat EĞİLMEZ ‘İlaç Endüstrisinin Eczacıya Bakışı’

11.20-12.00

 Poster Bildirileri (Kongre Giriş Alanı)

12.00-13.00

 Yemek Arası 

13.00-14.00

PANEL 1: Eczacılık Eğitimi Akreditasyonunda Staj Yönetiminin Değerlendirilmesi ve Paydaşları

‘Eczacılık Fakültelerinin akreditasyon değerlendirmelerinde önemli bir başlık olarak sıkça öneri getirilen, fakültelerin sürekli iyileştirme başlıklarında yer alan konu ‘stajlar ve yönetimi’dir. Stajların her bir aşamasının, meslekle ilgili güncel değişimlerle de şekillenmesi gerekliliği, konunun sürekli gözlem altında olmasının nedenidir. Bu dinamik yapının paydaşları ile tartışılması sürdürülebilirlik bakış açısı için de önemlidir.’

Panel Moderatörleri: Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR, Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK

Katılımcılar:      

 

Prof. Dr. Meriç KÖKSAL AKKOÇ 

Prof. Dr. Sedef KIR  

Dr. Ecz. Ali Rıfat GÜLPINAR 

Dr. Ecz. Mehtap SAYDAM 

Uzm. Ecz. Gamze KORUBÜK 

Ecz. Bilge BOZTEPE 

Ecz. Caner AKDOĞAN  

Mert MERCİMEK, Lisans Öğrencisi

14.00-14.20

ARA

14.20-16.00 

OTURUM 2: Ulusal Sağlık Bilimleri Eğitimi Akreditasyon Kuruluşlarının Aralarındaki İletişim, Etkileşim ve İş Birlikleri 

‘Sağlık Eğitimi akreditasyon kuruluşlarının uluslararası girişimlerindeki izledikleri sürecin yanı sıra diğer ulusal sağlık akreditasyon kuruluşları ile iletişimleri, etkileşimleri ve iş birlikleri paylaşılacaktır. Ayrıca, bu tür ulusal ve uluslararası etkileşimlerin sağladığı yararlara odaklanılacaktır.’

Oturum Başkanları: Prof. Dr. M. Seçkin ÖZDEN, Prof. Dr. Benay CAN EKE 

14.20-14.40

Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL ‘Sağlık Bilimleri Eğitimi Alanındaki Akreditasyon Kuruluşlarının Yükseköğretim Akreditasyonu Ekosistemine Katkısı’

14.40-15.00

Prof. Dr. İskender SAYEK ‘TEPTAD’ın Uluslararası Akreditasyon Kuruluşları ile Etkileşiminde İzlediği Yol’

15.00-15.20

Prof. Dr. Dilek ÖZMEN ‘HEPDAK’ın Uluslararası ve Ulusal Akreditasyon Kuruluşlarıyla İş Birliği’

15.20-15.40

Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLUSABAK İyi Uygulamaları’

15.40-16.00

Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU ‘Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyonunda Tek Sağlık Konsepti Açısından İş Birliği Olanakları’

16.00-16.20

ARA

16.20-17.40 

OTURUM 3: Uluslararası Akreditasyon Kuruluşları ve ECZAKDER (Eş zamanlı çeviri)

‘ECZAKDER’in uluslararası akreditasyon kuruluşlarına yönelik ele aldığı öncelikli konular, girişimler, izlediği süreç ele alınacaktır. Bu süreçte kısıtlayıcı durumlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır. Dünya çapında yerleşik otoritelerin görüşlerine yer verilecektir.’ 

Oturum Başkanları: Dr. Aysun PABUÇCUOĞLU, Dr. Sibel SÜZEN

16.25-16.50

Dr. Janet P. ENGLEAssuring Quality of Pharmacy Education through Programmatic Accreditation’

16.50-17.15

Dr. Franci DEMSAR Quality Assurance in Higher Education’(çevrim içi)

17.15-17.40

Dr. Josse R. THOMAS ’Job and Career Opportunities in the Pharmaceutical Industry’ (çevrim içi)

17.40-18.40

Dr. Josse R. THOMAS Meet the Expert in the Pharmaceutical Industry‘,  (çevrim içi öğrenci paneli)

Poster Bildirileri (Kongre Giriş Alanı)

 

 

1 Mart 2024

09.00-10.20 

OTURUM 4: Yakın Coğrafyamızda Eczacılık Eğitimi Akreditasyonunda Olası İş Birlikleri (Çevrimiçi konuşmalar vardır)

‘Yakın coğrafyada yer alan akredite ya da akredite olmayan eczacılık fakültelerindeki temsilciler, eğitimde akreditasyona bakış açılarını, akreditasyon konusundaki çabalarını, farkındalıklarını ve akreditasyondan beklentilerini anlatacaktır. Ayrıca, Türkiye’de geçirilen dernekleşme süreçlerinden ve iş birliklerine yönelik görüşlerden söz edilecektir’.

Oturum Başkanları: Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN, Dr. Mustafa ASLAN

09.00-09.20

Dr. Sema BURGAZ ‘ECZAKDER’in Dernekleşme Süreci ve Geldiği Noktada Kazanımları, İş Birlikleri ile İlgili Görüşleri’

09.20-09.40

Dr. Ibukun Ayoola ORESENYA ‘Pharmacy Education in Nigeria and Accreditation System’

09.40-10.00

Dr. Kamala BADALOVA ‘International Accreditation of Pharmacy at Azerbaijan Medical University. International Accreditation  -  A Factor in Improving the Quality of Education: Approaches and Prospects’

10.00-10.20

Dr. Dlafruz KHUDOYQULOVA KABILDJANOVNA ‘Accreditation of Pharmacy Education in Uzbekistan’ (çevrim içi)

10.20-10.40

ARA

10.40-12.00 

OTURUM 5: İlaç Endüstrisinin Eczacılık Eğitimindeki Paydaşlığı

‘İlaç endüstrisinin eczacılık eğitimine verdiği katkı ve karşılıklı beklentiler konuşulacaktır. Akredite fakültelerin ilaç endüstrisindeki farkındalığı sorgulanacaktır.’

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Füsun ACARTÜRK, Prof. Dr. Erdal CEVHER 

10.40-11.00

Dr. Ecz. Başbuğ ÖKE ‘Geleceği Şekillendirecek Trendler’

11.00-11.20

Dr. Ecz. Abdullah USLUİlaç Sanayiinde Endüstri 4.0 Yaklaşımı’

11.20-11.40

Dr. Ecz. Serhat KOZLU ‘Geleceğin Eczacılarına GEN Dokunuşu’

11.40-12.00

Ecz. Bengi ORHAN KUBAT ‘Bir Eczacının Gözüyle Enteral Beslenme Sektöründe Medikal Müdür Olmak’

12.00-13.00

Yemek Arası

13.00-14.20 

OTURUM 6: Eğitimde Dijitalleşmenin Eczacılık Uygulamalarındaki Açılımları

‘Küresel salgın ile uzaktan eğitim ve araçları yaşamımıza daha etkin girmiş, sonrasında da geçerliliğini ve kullanılabilirliğini yitirmemiştir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının eğitim etkinliklerinde uzaktan eğitim araçları önemli yer edinmiştir. Kullanılan yöntemler ve araçlara odaklanılacak ve eğitim kalitesine etkileri tartışılacaktır.’

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Neşe KIRIMER, Prof. Dr. Mesut SANCAR

12.50-13.10

Doç. Dr. Meltem SARIAHMETOĞLU ‘Geleceğin Eczacılığı: Değişim, Dönüşüm. Dünya Nereye Gidiyor?’ (çevrim içi)

13.10-13.30

Prof. Dr. Şule APİKOĞLU ‘Sağlıkta Dijital Devrim’

13.30-13.50

Doç. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ‘Meta-Verse ve Sağlık Eğitimindeki Yeri’

13.50-14.10

Prof. Dr. Serçin KARATAŞ ‘Eczacılık Eğitimi Özelinde Yıkıcı İnovasyon Olarak Yapay Zeka’

14.10-14.20

Duygu BİR ‘Lexicomp İlaç Bilgi Kaynağı’

14.20-14.30

ARA

14.30-15.30

PANEL 2: Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Eğitim Programı Akreditasyonundan Beklentileri

 ‘“Öğrencisinden Öğretim Üyesine Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon Farkındalığı” ile ilgili düşünceler paydaşlar tarafından paylaşılacaktır. Öğrencinin, eğitimin kalitesi ve iyileştirilmesi gibi konularla ilgili görüşü nasıl alınmaktadır? Öğrenci bu konuda kendisini paydaş hissetmekte midir, beklentileri karşılanmakta mıdır? Öğretim elemanlarının eğitim akreditasyonuna yaklaşımı nedir? Eğitimde motivasyon, ödüllendirme ile ilgili görüşleri nelerdir?’

Panel Moderatörleri: Prof. Dr. Sema BURGAZ, Prof. Dr. Gonca ÇAKMAK

Katılımcılar: 

Prof. Dr. Gül ÖZHAN

Prof. Dr. Buket ER DEMİRHAN

Ecz. Şekip KIRBECİ

Ecz. Ayşegül ERDEM

Erdoğan Taha AKBAŞ, Lisans Öğrencisi

Esra SADAK, Lisans Öğrencisi

15.30-16.30

Poster Bildirileri

16.30-17.00

Kapanış Konuşmaları

Prof. Dr. M. Seçkin ÖZDEN

Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN